GarantierVårt krav på kvalité för leverans


Vårt utbud består av delar som i första hand är anpassade och utvecklade för yrkesbruk vilket gör att vi hoppas att slutkunden skall kunna känna en tillit till våra produkter oavsett om det är för yrkes eller privat bruk. Om det mot förmodan skulle vara så att vi skulle sälja en produkt som visar sig ha dålig kvalité kommer vi naturligtvis att ta emot klagomål från slutanvändarna med största allvar och se över leverantör och material för att åtgärda eventuella problem.

Garantier


Alla produkter som vi säljer med undantag på ett fåtal produkter utgår det 1 års garanti.

Garantin täcker fel och brister som uppkommit vid tillverkning, materialfel och/eller konstruktionsfel från tillverkare.

Garantierna gäller inte eventuella slitage, yttre påverkan, felmonteringar och/ eller bruk av produkten hos slutkund som den ej är avsedd/tillverkad för.

Garantin börjar gälla från det datum ni hämtar ut produkten hos ert postombud.

För alla våra kunders säkerhet så följer Näsmans Marinservice AB alltid ARNs rekommendationer (Allmänna Reklamations Nämnden).